Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Dodatočné daňové priznanie FO a nedoplatok na zdravotnom poistení v roku 2018

28.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.2.1 Dodatočné daňové priznanie FO a nedoplatok na zdravotnom poistení v roku 2018

Ing. Katarína Biňasová


FO-SZČO neplatca DPH, rok 2017(celý ), prerušil živnosť za rok 2017 a podal riadne daňové priznanie DPFO.

V uvedenom DP bol v § 8 uvedený príjem(príležitostný prenájom - auto), kde bolo uplatnene 25% výdavky, alikvotne k príjmom.

Zdravotná poisťovňa zaslala nedoplatok na zdravotnom z tohto príjmu v celkovej výške 300 eur. Daňovník si chce cez dodatočné DPFO za rok 2017 uplatniť tento výdavok, keďže za rok 2018 tento prijem už mat nebude.

Môže si tento výdavok pripočítať k uvedenému paušálnemu výdavku, či nie? Konkrétne v oddelení VIII tabuľka 3 riadok 1 stĺpec 2 v riadnom DPFO mal daňovník uvedené číslo 300 eur. Stačí, keď k tomuto číslu tento výdavok -nedoplatok ZP pripočíta (čiže na uvedenom riadku bude 600eur) , alebo keďže je tu paušálny výdavok už to nie je možné?

Pri príjmoch podľa § 8 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”), ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) sa podľa § 8 ods. 12 ZDP za výdavky považuje aj povinne platené poistné z týchto príjmov. V súlade s § 32 ods. 12 ZDP daňovník povinne platené poistné z príjmov podľa § 8 ods. 1 a 2 ZDP zahrnie do daňových výdavkov v roku, v ktorom poistné zaplatí alebo v roku, ktorého sa zaplatené poistné týka a to prostredníctvom podaného dodatočného daňového priznania. V takomto prípade v dodatočnom daňovom priznaní zaplatené poistné pripočíta k výdavkom uvedeným v daňovom priznaní na

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: