dnes je 28.5.2020

Input:

Daňovo uznateľné výdavky pri príležitostnom prenájme automobilu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.2.2 Daňovo uznateľné výdavky pri príležitostnom prenájme automobilu v jednoduchom účtovníctve v roku 2018

Ing. Katarína Biňasová


FO-SZČO, neplatca DPH, rok 2017(celý ), ktorá prerušila živnosť za rok 2017, podala riadne daňové priznanie DPFO. V uvedenom DP bol v § 8 uvedený prijem(príležitostný prenájom - auto), kde boli uplatnené reálne výdavky.

Môže si pri tomto druhu príjmu, kde čistý príjem bol 3000 € uplatniť odpočítateľnú položku 500 eur, keďže si bude uplatňovať reálne výdavky?

Teda konkrétne potom príjem 2500 € a výdavky reálne napr. 300 eur?

Príjmy z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”).

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP je od dane oslobodený podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 €, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 €, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu. Výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

V súlade s vyššie uvedeným, ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahol príjmy z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP vo