Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Daňovo uznateľné náklady pri vypomáhaní manželky manželovi ako SZČO v roku 2019

4.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.2.3 Daňovo uznateľné náklady pri vypomáhaní manželky manželovi ako SZČO v roku 2019

Ing. Katarína Biňasová


SZČO, platca DPH účtuje v jednoduchom účtovníctve. Prosím Vás, môže manželka vypomáhať SZČO, ktorá pracuje ako zamestnanec u inej firmy? A dajú sa na ňu uplatniť nejaké náklady? Napr., že bude používať auto, ktoré je vložené do firmy manžela?

Manželka, ktorá je zamestnaná u iného zamestnávateľa, môže v súlade so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci”) vypomáhať svojmu manželovi – podnikateľovi pri podnikaní, napríklad tak, že mu bude viesť účtovníctvo, pomôže mu v predajni pri predaji, pri zásobovaní a podobne.

Manžel – podnikateľ nemá žiadne povinnosti spojené s vypomáhaním manželky pri podnikaní. Jedinou jeho povinnosťou je preukázať pri kontrole, že manželka, ktorá mu vypomáha, spĺňa podmienky ustanovené v § 2a zákona o nelegálnej práci, t. j. že je jeho manželka a že je dôchodkovo poistená alebo že je poberateľkou dôchodku alebo je študentkou, ktorá má menej ako 26 rokov.

Manžel – podnikateľ nemôže vypomáhajúcej manželke vyplatiť odmenu, a teda si ani uplatniť v tejto súvislosti daňový výdavok. V prípade výdavkov v súvislosti s používaním automobilu vloženého do obchodného majetku manžela – podnikateľa, ktorý použije vypomáhajúca manželka pri výkone svojej činnosti pre manžela – podnikateľa, sú tieto výdavky daňovými výdavkami pri dodržaní

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: