dnes je 17.10.2019
Input:

Daňová strata z minulých rokov a vyplnenie daňového priznania FO typ B v roku 2019

4.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.03.2.2 Daňová strata z minulých rokov a vyplnenie daňového priznania FO typ B v roku 2019

Ing. Katarína Biňasová


Som SZČO, platca DPH, vediem jednoduché účtovníctvo. V rokoch 2013,2014,2015 som vykázala stratu. V roku 2016, 2017 som začala umorovať 1/4 z celkovej sumy straty. Za rok 2018 vychádza 3/4 umorovania straty. Môžem tam zarátať aj rok 2013? V tlačive DPFO B za rok 2018 sú uvedené len roky 2014-2017. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov(ďalej len „ZDP”) od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

Podľa § 52za ods. 4 ZDP neuplatnené daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 alebo súčet týchto neuplatnených daňových strát, aj keď sa mohli odpočítať od základu dane, sa odpočítajú od základu dane rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúcich zdaňovacím obdobím najskôr 1. januára 2014. Rovnaký postup sa uplatní aj pri vykázanej daňovej strate za zdaňovacie obdobie rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3.

Ak ste za zdaňovacie obdobie roku 2013 vykázala daňovú stratu, mohla ste ju v súlade s § 52za ods. 4 ZDP umorovať zo základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roku 2014 až 2017 a to vo výške ¼ vykázanej daňovej straty ročne. Ak ste v zdaňovacom období roku 2014 a 2015 vykázala

  • Protipožiarne ochrana, BOZP, PZS, OPP a ďalšie služby