dnes je 29.9.2023

Input:

Charakteristika vonkajších vplyvov

30.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4 Charakteristika vonkajších vplyvov

doc. Ing. Dionýz Gašparovský

PhD.

V tejto kapitole uvádzame rozšírený prehľad vonkajších vplyvov s ich charakteristikami a s požiadavkami na výber a stavbu elektrických zariadení a inštalácií. Vonkajšie vplyvy sú odstupňované, pričom jeden zo stupňov obyčajne zodpovedá normálnym podmienkam v zmysle nasledovnej definície.

Definícia

NORMÁLNY PRIESTOR

Priestor, v ktorom bežné zariadenia za uvedených vonkajších vplyvov budú pracovať bezpečne.

V prípade iných priestorov sa môžu vyžadovať určité primerané opatrenia. Primeraným opatrením môže byť napr. osobitná dohoda medzi projektantom elektroinštalácie a výrobcom zariadenia o skonštruovaní zariadenia s osobitnými vlastnosťami.

Požiadavky na elektrické rozvody vzhľadom na vonkajšie vplyvy rieši predovšetkým norma STN 33 2000-5-52 a sú uvedené v príslušnej kapitole. V tejto kapitole uvádzame