dnes je 5.12.2023

Input:

Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2 z pohľadu BOZP

22.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.02.1.1 Balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2 z pohľadu BOZP

Ing. Lukáš Židík

Vláda SR s pripomienkami schválila balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2. Hoci návrhov zmien bolo viac, nakoniec máme finálnu verziu s 207 opatreniami. Zmeny by mali platiť od mája tohto roka. V tomto článku si vymenujeme tie zmeny, ktoré sa priamo dotknú prostredia BOZP.

Zrušenie povinnosti zamestnávateľov vydať interný predpis, ako postupovať v rámci BOZP pri horúcich/studených dňoch. Zrušenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len „zákon o BOZP“) a vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom