dnes je 19.9.2020

Praktické informácie - Normy
Praktické informácie - Normy

OZNAČENIE NORMY

NÁZOV NORMY

DÁTUM VYDANIA

STN 73 0802/Z2

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

1.9.2015

STN 73 0802/Z2/O1

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia

1.10.2015

STN 73 0804 (73 0804)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty

14.5.1991

Z4: 1.6.2006

STN 73 0821 (73 0821)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

28.2.1973

STN 73 0822 (73 0822)

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Šírenie plameňa po povrchu stavebných hmôt

29.9.1986

STN 73 0823 (73 0823)

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt

3.5.1983

STN 73 0824 (73 0824)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Výhrevnosť horľavých látok

1.12.1992

STN 73 0825 (73 0825)

Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Triedy požiarneho nebezpečenstva skladových materiálov

7.5.1991

STN 73 0831 (73 0831)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zhromažďovacie priestory

15.5.1979

STN 73 0833 (73 0833)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie

13.5.1976

STN 73 0834 (73 0834)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb

1.7.2010

Z: 1.3.2013

STN 73 0835 (73 0835)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy zdravotníckych zariadení

17.6.1980

STN 73 0837 (73 0837)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Jednotlivé a radové garáže

18.8.1977

STN 73 0838 (73 0838)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Hromadné garáže

18.8.1977

STN 73 0839 (73 0839)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacie stanice pohonných hmôt

18.8.1977

STN 73 0842 (73 0842)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty pre poľnohospodársku výrobu

28.7.1989

STN 73 0843 (73 0843)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Objekty spojov

18.8.1978

STN 73 0844 (73 0844)

Požiarna bezpečnosť stavieb. Sklady

6.7.1977

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Personalistika a príprava podkladov na spracovanie miezd

Lektor: Ing. Miriam Vosátková, Alena Lipovská, PhD.

Dátum: 22.9.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 24.9.2020

Čas konania: 7:45 - 8:45

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 (júl 2020)
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV