Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Nová vyhláška pre BOZP v stavebníctve

6.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pripravilo vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Súčasný stav vyhlášky: odoslaná na rokovanie stálych pracovných komisií LRV SR (po medzirezortnom pripomienkovom konaní)

Predpokladaná účinnosť vyhlášky: 1.7.2013

 

Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bližšie konkretizujú najmä nasledovné prílohy z tejto vyhlášky:

 

Príloha č. 1 – Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku

Obsahuje podrobnosti, ktoré  sa týkajú pracovných činnosti pri vymedzení a príprave staveniska, komunikácii,  zabezpečení otvorov a jám,  zvislých komunikácií a pri skladovaní.

 

Príloha č. 2 - Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zemných prácach

Ustanovuje  podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri  zemných prácach týkajúce sa  pracovných činnosti pri prieskume staveniska,  vyznačení inžinierskych sieti, zabezpečení výkopu, výkopových prácach, podzemných prácach, vrtných prácach, razení  pretláčaním, zemných prácach v zime a ručnej doprave zemín.


Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.bozponline.sk.

 

Už som registrovaný na www.bozponline.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi