Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Ako postupovať pri pracovnom úraze – 1. časť

4.5.2012, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa zamestnancovi prihodil na ceste do zamestnania a späť.

Plnením pracovných úloh sa rozumie najmä:

  • výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru,
  • iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa,
  • činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty.

Druhy pracovných úrazov

Pracovné úrazy sa členia na:

a) smrteľné úraz, ktorý spôsobil smrť ihneď alebo kedykoľvek neskôr, ak nastala smrť

podľa lekárskeho posudku následkom tohto úrazu,

b) ťažké úraz, ktorý mal za následok stratu orgánu (anatomickú alebo funkčnú) alebo jeho podstatnej časti alebo také poškodenie zdravia, ktoré lekár označil za ťažké, napr. strata oka, sluchu, komplikovaná zlomenina, vyvolanie potratu, roztrhnutie pľúc, poranenie srdca, otras mozgu spojený s bezvedomím, roztrhnutie alebo rozmliaždené obličky, roztrhnutie pečenie, sleziny, popáleniny II a III stupňa väčšieho rozsahu,

c) hromadné

...
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia produktu bozponline.sk.

Som už registrovaný na bozponline.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

  • každé dva týždne dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, zaujímavé články, zodpovedané otázky z oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany,
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.bozponline.sk.

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.