Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Ako postupovať pri pracovnom úraze – 1. časť

Garancia 4.5.2012, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa zamestnancovi prihodil na ceste do zamestnania a späť.

Plnením pracovných úloh sa rozumie najmä:

  • výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.bozponline.sk.

 

Už som registrovaný na www.bozponline.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi