Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Ako postupovať pri pracovnom úraze – 1. časť

4.5.2012, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa zamestnancovi prihodil na ceste do zamestnania a späť.

Plnením pracovných úloh sa rozumie najmä:

  • výkon pracovných povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru,
  • iná činnosť vykonávaná na príkaz zamestnávateľa,
  • činnosť, ktorá je predmetom pracovnej cesty.

Druhy pracovných úrazov

Pracovné úrazy sa členia na:

a) smrteľné úraz, ktorý spôsobil smrť ihneď alebo kedykoľvek neskôr, ak nastala smrť

podľa lekárskeho posudku následkom tohto úrazu,

b) ťažké úraz, ktorý mal za následok stratu orgánu (anatomickú alebo funkčnú) alebo jeho podstatnej časti alebo také poškodenie zdravia, ktoré lekár označil za ťažké, napr. strata oka, sluchu, komplikovaná zlomenina, vyvolanie potratu, roztrhnutie pľúc, poranenie srdca, otras mozgu spojený s bezvedomím, roztrhnutie alebo rozmliaždené obličky, roztrhnutie pečenie, sleziny, popáleniny II a III stupňa väčšieho rozsahu,

c) hromadné

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia www.bozponline.sk.

 

Už som registrovaný na www.bozponline.sk:

Nie som registrovaný:

ZAREGISTRUJTE SA
ZADARMO

Registrácia Vám prinesie veľa výhod:


Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

 

 

Získajte viac informácií o moduloch Retel Profi